Begeleiding

Heeft u weleens het gevoel dat u de grip op het dagelijks leven lijkt te verliezen? Soms loopt het thuis niet helemaal naar wens. Bijvoorbeeld als u door verschillende oorzaken moeite heeft met het vasthouden van het dagritme, structuur, het rondkomen met uw huishoudgeld of hulp kan gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten. Thuisbegeleiding biedt praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op het leven van alledag.

Amantzorg zet begeleiding in om ervoor te zorgen dat mensen met een ziekte of handicap zelf de regie kunnen voeren over hun eigen leven, en zodat opname in een instelling kan worden voorkomen.

Hoe werkt het

De thuisbegeleider komt bij u thuis. Samen met u worden de problemen in kaart gebracht en worden er afspraken gemaakt waar u samen met de begeleider aan gaat werken. De ondersteuning en begeleiding is gericht op alledaagse activiteiten binnen het huishouden. Of bijvoorbeeld – met uw toestemming – overleg plegen met met andere hulpverleners en instanties. In kleine stapjes werkt u samen aan verbetering van de situatie.

Individuele begeleiding

Wij ondersteunen u in het zelfstandig functioneren. Wij helpen u met het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Daarnaast begeleiden wij u in het voorbereiden van gesprekken met instanties. Samen met u en uw mantelzorgers zorgen we ervoor dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt bij het uitvoeren van handelingen en vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben.

Activerende begeleiding

Door omstandigheden kunt u het gevoel hebben het leven niet meer goed aan te kunnen. Bijvoorbeeld door psychiatrische problemen. Maar ook het omgaan met de gevolgen van een lichamelijk of psychisch probleem zorgt mentaal voor de nodige druk. Professionele ondersteuning is in dat geval onmisbaar om verergering van de klachten te voorkomen. Activerende begeleiding is gericht op gedragsverandering en het herstellen/voorkomen van uw problemen. De activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit het verrichten van alledaagse taken zoals het voeren van uw huishouden, persoonlijke verzorging van uzelf, maar ook hulp bij het leggen van sociale contacten.

Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen u en de begeleider. Een klik zorgt voor een vertrouwensband en dat is belangrijk als u wilt werken aan het vergroten van uw zelfredzaamheid. U bepaalt de insteek van de begeleiding. Waar dit kan in samenspraak met betrokken mantelzorgers of andere professionals.

Wilt u meer weten over onze Amantzorg?

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Wilt u zich aanmelden voor Amantzorg?