Jeugd & Opvoedingsondersteuning

Wat is opvoedingsondersteuning?

Opvoedingsondersteuning bij Amantzorg is het ondersteunen van ouders bij de opvoeding om een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het omvat alle soorten ondersteuning van ouders met een opvoedvraag of opvoedprobleem. Het stimuleren en ondersteunen van de normale ontwikkeling van jeugd, anticiperende voorlichting, het bevestigen van ouders in hun opvoedaanpak en het beantwoorden van eenvoudige opvoedvragen tot een intensieve oudertraining voor ouders met een complexere hulpvraag. Opvoedingsondersteuning bij Amant richt zich op ouders vanaf de zwangerschapsperiode tot het moment dat het kind 23 jaar is.

Doel

  • Ouders versterken in hun pedagogische competenties en opvoedvaardigheden zodat hun draagkracht toeneemt.
  • Problemen bij het opvoeden en opgroeien tijdig signaleren en praktische hulp of morele en sociale steun aanbieden.
  • Het sociale netwerk rondom kind en gezin versterken en een positief ondersteunend opvoedklimaat bevorderen.

Hulp bij opvoeding is heel gewoon, want opvoeden is niet altijd makkelijk. Soms zijn er opvoedingsproblemen waarbij professionele hulp een uitkomst kan zijn. Amantzorg helpt bij het vergroten van de opvoedingsvaardigheden, inzicht in ontwikkelingsfases van kinderen, en hoe opvoeding, verzorging en huishouden kunnen worden gecombineerd. Thuisbegeleiding kan u helpen om het gezin weer fijn te laten draaien.

Wilt u meer weten over onze Amantzorg?

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Wilt u zich aanmelden voor Amantzorg?