Klachtenregeling

Amantzorg wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Al onze medewerkers doen dan ook hun uiterste best met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met uw wensen. Toch kan het gebeuren dat u van mening bent dat de zorgverlening verbeterd zou kunnen worden of dat u opmerkingen heeft. De tevredenheid van onze cliënt is voor ons zeer belangrijk. Door opmerkingen of klachten kunnen wij de dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van de geleverde zorg verhogen. Als u niet tevreden bent, dan heeft u recht op een serieuze afhandeling van uw klacht. Het is ook mogelijk dat familieleden en partners opmerkingen hebben over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. Het reglement en de werkwijze van Amantzorg voldoet aan de nieuwe wet WKKGZ.

Binnen Amantzorg bestaat hiervoor een klachtenregeling met als doel:

  • behandelen van de onvrede of klacht;
  • voorkomen van herhaling van de onvrede of klacht;
  • herstellen van de relatie tussen u en de medewerker(s);
  • bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

Wat moet u doen met een melding, opmerking en of klacht ?

Er is een verschil tussen onvrede en een formele klacht. Indien u ergens ontevreden over bent, kan dit vaak worden opgelost door goed overleg met de betrokken medewerker of persoonlijk begeleider. Indien uw ontevredenheid niet op deze manier kan worden opgelost, dient u uw melding, klacht of uiting van onvrede schriftelijk aan Amantzorg kenbaar te maken.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon luistert naar u ontevredenheid of klacht, begeleidt degene die de klacht heeft ingediend en zorgt voor bemiddeling als dit nodig is. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via ons algemene telefoonnummer.

Klachtenfunctionaris Amantzorg

Ambulante Thuiszorg is aangesloten bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van stichting expertisecentrum klacht-en gezondheidsrecht. Indien u het niet eens bent met het resultaat van uw melding, klacht of onvrede bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van ECKG.

“Stichting Expertisecentrum klacht- en Gezondheidsrecht “
E – mail: klachtenbehandeling@eckg.nl

Wilt u meer weten over onze Amantzorg?

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Wilt u zich aanmelden voor Amantzorg?