Over Amantzorg

Missie

Amantzorg is er voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben.
Onze missie is het verbeteren, herstel dan wel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraaggestuurd perspectief. Tegelijk willen wij onze bijdrage leveren om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.

Visie

Bij Amantzorg staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen een doel hebben in het leven. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.

Amantzorg wil zorg en ondersteuning bieden aan mensen die zorg nodig hebben. Onze zorg is gericht op eigen regie en kracht. Daarnaast wordt in onze zorg aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

Amantzorg gelooft in de kracht van mensen. Met respect voor de eigenheid van mensen. Onze werkwijze is liefdevol, betrokken en persoonlijk. Wij zijn professioneel, deskundig, en betrouwbaar. Daar waar mogelijk zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven en als het kan helpen we, zodat mensen de regie terugkrijgen. Dat doen we door de weerbaarheid van mensen te vergroten en hen te ondersteunen, zodat zij in hun kracht kunnen komen.

Wij bieden goede, doelmatige en betaalbare zorg. Passende zorg voor al onze cliënten. De vraag is leidend en de werkprocessen zijn doelmatig. Waarbij we continu kijken waar we kunnen vernieuwen en verbeteren met nieuwe innovatieve technologieën.

Met wie?
Samen met de cliënt en, als de cliënt dat wil, met de naastbetrokkene(n) stellen we een zorgplan op om (herstel)doelen te halen. Amantzorg werkt samen met partijen die dicht bij de mensen staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties. Met elkaar vormen we een netwerk rondom mensen met een zorgvraag. Doel is het optimaliseren van de zorgverlening. De cliënt en zijn netwerk vormen daarbij het middelpunt. Zo kan er op elk moment en in elke levensfase passende hulp worden geboden.

Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn echte professionals, bevlogen, goed gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Continuïteit van zorg, inzet en flexibiliteit staan voorop. Door scholing en bijscholing kunnen onze medewerkers zorg van de hoogst haalbare kwaliteit leveren.

Wij zijn er voor u om liefdevolle zorg te verlenen!

Alle mensen zijn gelijkwaardig. We vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is onze opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen die zorgbehoevend zijn. Wij willen liefdevolle zorg leveren met veel aandacht voor u. Dit is de kern van onze dienstverlening. Wij zijn er voor u als senior, voor u als partner en voor u als zoon of dochter. U staat centraal en wij zorgen ervoor dat u zelf of uw dierbare naaste zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook wanneer het met de gezondheid of de situatie moeilijker wordt. Dan zoeken wij samen met u naar oplossingen thuis waarbij uw voorkeuren richtinggevend zijn. U wilt bijvoorbeeld graag zelf bepalen hoe u uw dag indeelt, wanneer u naar bed gaat en op wilt staan, wat en wanneer u eet. Dat kan bij ons!

Onze wijkverpleegkundige maakt hierover afspraken die passen bij uw situatie. Wij komen wanneer u dat wenst en bieden de aandacht en zorg die u fijn vindt, en waarbij u zich prettig voelt. Onze zorgverleners zijn ervaren en goed getrainde professionals die werken vanuit het hart en hun werk steeds afstemmen op uw persoonlijke wensen behoeften.

Regie op eigen leven

De cliënten bij Amantzorg hebben, zoveel als mogelijk, regie op hun eigen leven. We vinden dat ieder mens zijn eigen keuzes moet kunnen maken. Amantzorg helpt, ondersteunt en begeleidt daarbij waar dat nodig is.

Integer en vindingrijk

Integer en vindingrijk zijn voor ons kernwaarden. Amantzorg is een betrouwbare organisatie die eerlijk en oprecht omgaat met de belangen van hulpbehoevenden en hun omgeving. De medewerkers van Amantzorg zijn vaardig in het bedenken van oplossingen.

Inclusie, ontwikkeling en gezondheid

Het doel van zorg, ondersteuning of begeleiding is dat een cliënt deel kan nemen aan de samenleving en dat een verbetering optreedt in zijn of haar ontwikkeling en gezondheid.

Voordelen amantzorg

  • Regie op eigen leven
  • Integer en vindingrijk
  • Inclusie, ontwikkeling en gezondheid
  • Uw wensen en mogelijkheden centraal
  • Steeds dezelfde vertrouwde gezichten bij u thuis
  • Amantzorg is 24/7 bereikbaar

Wilt u meer weten over onze Amantzorg?

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Wilt u zich aanmelden voor Amantzorg?