Privacy

Om goede zorgverlening mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in een privacyreglement. Gegevens die bij ons bekend zijn, worden zorgvuldig beheerd. De gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan anderen.

In ons privacyreglement is onder andere vastgelegd:

 • wie toegang heeft tot uw gegevens;
 • hoe lang de gegevens worden bewaard;
 • aan wie uw gegevens worden verstrekt;
 • hoe uw gegevens worden beveiligd;

Verder is in dit reglement geregeld dat:

 • wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk;
 • wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan;
 • alleen degenen die betrokken zijn bij uw zorgverlening op de hoogte zijn van uw situatie
 • wij zonder uw toestemming geen informatie geven aan anderen;
 • u recht heeft om uw gegevens in te zien;
 • u ons kunt verzoeken uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen;
 • u kunt vragen uw dossier te vernietigen wanneer de hulpverlening is beëindigd.

Het privacyreglement kunt u opvragen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ons telefoonnummer.

Wilt u meer weten over onze Amantzorg?

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Wilt u zich aanmelden voor Amantzorg?