Verwijzers

Amantzorg werkt intensief samen met verwijzende organisaties, zoals; huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten en of GGZ instellingen. Uw patiënten/cliënten kunnen bij ons terecht voor lichte tot zeer intensieve zorg, van enkele uren per week tot 24 uur per dag.

Wij gaan met u als verwijzer in gesprek om voor uw cliënten op een korte termijn een passend antwoord op de zorgvraag te creëren. en spoedig in werking te stellen.

We hebben voldoende inzet van deskundig personeel op verschillende zorgvlakken. We hebben geen wachtlijsten en kunnen dus met de indicatiestelling direct hulpverlenen aan uw cliënt. Wij willen mensen die zorg, hulp of begeleiding nodig hebben in staat stellen om zelfstandig te kunnen wonen en leven of gebruik te kunnen maken van onze dagbesteding. Samen met u zoeken we naar de manier om uw cliënt zo goed mogelijk te begeleiden.

Hoe regelt u thuiszorg?

U kunt rechtstreeks contact opnemen op 0346 – 21 63 31 of onderstaande formulier invullen.

Wij vinden een goede samenwerking met u als verwijzer belangrijk omdat we hetzelfde belang voor ogen hebben: het beste voor de cliënt. Onze zorg is waar mogelijk gericht op het behouden of versterken van de regie van de cliënt. In overleg met de cliënt wordt ook gekeken naar samenwerking met eventuele mantelzorg, vrijwillige zorg en het netwerk.

Contactformulier Verwijzers

Wilt u meer weten over onze Amantzorg?

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Wilt u zich aanmelden voor Amantzorg?